CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 1. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH LINK BM

 CHẤP NHẬN BẢO HÀNH

Trong vòng 24 giờ kể từ khi Link BM được mua trên hệ thống, khách hàng có quyền được bảo hành khi gặp các trường hợp sau:
1. Invite Link nhận BM không truy cập được (Link lỗi, Link hết hạn)
2. BM bị hạn chế quảng cáo (BM die - Không thể tạo TKQC) => Chỉ áp dụng cho BM có ghi thông báo BH
3. BM có tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa (BM live - Die TKQC) => Chỉ áp dụng cho BM có ghi thông báo BH
4. Thông tin BM không đúng với thông tin trên Website (Ngày tạo, Limit...)
5. Add thẻ vào phương thức thanh toán trên BM bị từ chối (Chỉ áp dụng đối với BM có ghi Bao Add Thẻ Không Từ Chối trên nhãn sản phẩm)

(*) Đối với BM Xác Minh Doanh Nghiệp: Bảo hành 1 đổi 1 nếu bị mất tích xanh trong vòng 3 ngày kể từ khi mua BM trên hệ thống (Điều khoản này được chấp nhận nếu BM đó không được vi phạm các điều khoản bên mục từ chối bảo hành)

 

 TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Khách hàng không được bảo hành Link BM trong các trường hợp sau:
1. BM đã được bạn lên Camp (Kể cả bản nháp)
2. BM đã được bạn thêm thông tin thanh toán (Add thẻ)
3. BM đã được bạn tạo tài khoản quảng cáo
4. BM đã được bạn thêm tài khoản quảng cáo cá nhân của Via, Clone
5. BM đã được bạn tạo Pixel hoặc nhận Pixel từ BM khác
6. BM xác minh bằng dịch vụ mail tạm thời (Mail10m,...)

(*) Trong vòng 24h khi ngâm BM: Nếu BM bị hạn chế quảng cáo hoặc Tài Khoản Quảng Cáo bị vô hiệu hóa, tuyệt đối không được tự ý kháng BM (TKQC). Nếu bạn đã nhấn kháng thì BM đó sẽ không được bảo hành.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với mọi trường hợp bị mất BM sau khi đã login vào Via. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, sau khi nhận BM vào Via, vui lòng kiểm tra và báo với admin để xử lý out or hạ quyền. Trường hợp BM không thể tự hạ được quyền do chưa đủ 7 ngày, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ để hạ quyền ngay sau khi nhận vào Via. Chúng tôi chỉ hỗ trợ hạ quyền đối với BM còn trong thời gian bảo hành.

 

LIÊN HỆ HỖ TRỢ:

ZALO: 0779 200 600 (KỸ THUẬT KMEDIA)  OR 077 8157 121 (AD KHÁNH)

 

 2. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VIA

 CHẤP NHẬN BẢO HÀNH

Trong vòng 3 giờ kể từ khi Via được mua trên hệ thống, khách hàng có quyền được bảo hành khi gặp các trường hợp sau:
1. Login lần đầu thất bại (Sai UID, sai mật khẩu, sai mã 2FA)
2. Via bị hạn chế quảng cáo từ trước (Không thể tạo lên Camp, Add BM)
3. Via bị vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhân từ trước
4. Checkpoint những dạng Backup không mở được (Thiết bị khác, nhờ bạn bè trợ giúp, up ảnh CMND)
5. Thông tin Via không đúng với thông tin được ghi trên Website (Ngày tạo,...)

 

 TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Khách hàng không được bảo hành Via trong các trường hợp sau:
1. Via bị bạn làm checkpoint do lên Camp, Add thẻ, Add BM, Reg BM...
2. Via bị bạn làm hạn chế quảng cáo do lên Camp, Add thẻ, Add BM, Reg BM...
3. Via bị bạn làm vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhân do lên Camp, Add thẻ
4. Không Fake IP khi đăng nhập vào Via ngoại làm Via bị checkpoint do bất thường địa lý
5. Via bị chủ Via back lại do không thay đổi thông tin sau khi nhận Via

 

 3. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CLONE

 CHẤP NHẬN BẢO HÀNH

Trong vòng 3 giờ kể từ khi Clone được mua trên hệ thống, khách hàng có quyền được bảo hành khi gặp các trường hợp sau:
1. Login lần đầu thất bại (Sai UID, sai mật khẩu, sai mã 2FA)
2. Thông tin Clone không đúng với thông tin được ghi trên Website.

 

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Khách hàng không được bảo hành Clone trong các trường hợp sau:
1. Quá thời gian bảo hành (3h kể từ khi nhận Clone từ hệ thống)
2. Clone bị bạn làm hạn chế quảng cáo do lên Camp, Add thẻ, Add BM...
3. Clone bị bạn làm vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhâ

Gần đây, Facebook thường xuyên quét tài khoản cá nhân khiến tỷ lệ Clone bị hạn chế quảng cáo và checkpoint rất cao. Chúng tôi không bảo hành mọi trường hợp Clone bị hạn chế quảng cáo, bị checkpoint sau khi log thành công vui lòng cân nhắc thật kỹ trước khi mua.

 

LIÊN HỆ HỖ TRỢ:

ZALO: 0779 200 600 (KỸ THUẬT KMEDIA)  OR 077 8157 121 (AD KHÁNH)